Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-577997304924
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Paul Eezanne / Paul Cezanne
Khoản mục: Giấy kết cấu
Phân loại màu: rộng 2.0cm / dài 15m (3 cuộn) rộng 2.0cm / dài 15m (5 cuộn) rộng 2.0cm / dài 15m (10 cuộn) rộng 3.0cm / dài 15m (3 cuộn) rộng 3.0cm / dài 15 mét (5 cuộn) rộng 3.0cm / dài 15 mét (10 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Rambo Trading
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m
Băng keo giấy tách màu dùng cho vẽ tranh nghệ thuật, trang trí Băng keo giấy đường may đẹp rộng 2.0 / 3.0cm cm và độ nhớt thấp, cố định giấy màu nước bột màu phác thảo không làm hỏng giấy băng trắng băng keo giấy 3m

0965.68.68.11