Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to

MÃ SẢN PHẨM: TD-650243120150
211,000 đ
Phân loại màu:
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Độ nhớt cao
Phân loại màu: (trắng) rộng 16mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (trắng) rộng 20mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (trắng) rộng 25mm * dài 3m [bề mặt móc + Bề mặt thô = bộ hoàn chỉnh] (trắng) rộng 30mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt thô = bộ hoàn chỉnh] (trắng) rộng 38mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (trắng) rộng 50mm * 3m Chiều dài [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (đen) rộng 16mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (đen) rộng 20mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (đen) Rộng 25mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (đen) rộng 30mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh] (đen) rộng 38mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh ] (Màu đen) rộng 50mm * dài 3m [bề mặt móc + bề mặt nhám = bộ hoàn chỉnh]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to
Keo đặc biệt cho khung ảnh thủy tinh chắc chắn, chịu nhiệt độ cao, không có dấu vết, keo đục lỗ, gạch ốp tường, keo không đóng đinh, ga trải giường, giá đỡ đệm ghế sofa, thanh nội thất, đệm chân, cửa sổ màn hình, thanh treo rèm, keo phổ thông băng dính 2 mặt loại to

0965.68.68.11