Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu

MÃ SẢN PHẨM: TD-628570406019
223,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: trắng rộng 2 cm [móc 3 m + tóc 3 m] trắng rộng 2,5 cm [móc 3 m + tóc 3 m] trắng rộng 3 cm [móc 3 m + tóc 3 m] trắng rộng 3,8 cm [móc 3 m +3 mét tóc] trắng rộng 5 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] trắng rộng 11 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] đen rộng 2 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] đen rộng 2,5 cm [3 Móc lúa + 3 lông lúa] Đen rộng 3 cm [lưỡi câu 3 mét + 3 lông lúa] Đen rộng 3,8 cm [Móc 3 mét + 3 lông lúa] Đen rộng 5 cm [Móc 3 mét + 3 lông lúa] Đen rộng 11 cm [Móc 3 mét + tóc 3 mét] Hỗ trợ DIY, có thể cắt và nối tùy ý
Mã số: TS1011
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Keo dán Velcro Băng keo tự dính Keo siêu dính Khóa hai mặt băng dính 2 mặt giá bao nhiêu

0965.68.68.11