Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-588149715490
195,000 đ
Phân loại màu:
18mm * 18m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2688
Phân loại màu: 18mm * 18m
Doanh nghiệp sản xuất: 3m
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng
Băng che 3M2688 Băng che nhiệt độ cao Phun băng bảo vệ 18MM * 18M Chính hãng băng keo giấy trắng

0965.68.68.11