3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-544041997644
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2308
Phân loại màu sắc: Chính hãng dài 5mm * 50 mét (2 cuộn) Chính hãng dài 8mm * 50 mét (2 cuộn) Chính hãng dài 10mm * 50 mét, 12mm * 50 mét dài, 15mm * 50 mét, chính hãng dài 18mm * 50 mét, 20mm * Dài 50m chính hãng 25mm * 50m chính hãng 30mm * 50m chính hãng 35mm * 50m chính hãng 40mm * 50m chính hãng 45mm * 50m chính hãng 50mm * 50m chính hãng dài 60mm * 50m chính hãng 80mm * 50m chính hãng Dài chính hãng 100mm * 50 mét Dài
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng
3M2308 mặt nạ giấy xe sơn trang trí mặt nạ xé ra vô giá chịu nhiệt độ cao băng che xe phun bảo vệ lò nướng sóng hàn bảng mạch in da giấy che băng dính giấy vàng

0965.68.68.11