Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635935172285
211,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
chiều dài:
Keo hai mặt để cố định không đánh dấu
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: rộng 15MM * dài 5 mét, rộng 20MM * dài 5 mét, rộng 30MM * dài 5 mét, rộng 50MM * dài 5 mét
Chiều dài: Keo hai mặt để cố định không đánh dấu
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán dính trong suốt không đánh dấu đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân băng keo xốp đen 2 mặt

0965.68.68.11