Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nâu thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-641206397378
214,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1,0cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng số 20 cuộn) chiều rộng 1,0cm * chiều dài 50 mét mỗi cuộn (tổng số 14 cuộn) chiều rộng 1,2cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng số 18 cuộn) chiều rộng 1,2cm * chiều dài 50 mét mỗi cuộn (tổng cộng 12 cuộn) chiều rộng 1,5cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng cộng 14 cuộn) chiều rộng 1,5cm * chiều dài 50 mét mỗi cuộn (tổng cộng 9 cuộn) chiều rộng 1,8cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (12 tổng số cuộn) Chiều rộng 1.8cm * Chiều dài 50m mỗi cuộn (tổng số 8 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * chiều dài 20m mỗi cuộn (tổng 10 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * chiều dài 50m mỗi cuộn (tổng số 7 cuộn) Chiều rộng 2.4cm * chiều dài 20 mỗi cuộn cuộn Khối lượng (tổng cộng 9 tập) Chiều rộng 2,4cm * Chiều dài 50 mét mỗi tập (tổng cộng 6 tập) Chiều rộng 3,0cm * Chiều dài 20 mét mỗi tập (tổng cộng 7 tập) Chiều rộng 3,0cm * Chiều dài 50 mét mỗi tập (4 tập tổng cộng) Chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng cộng 6 cuộn) chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 50 mét mỗi cuộn (tổng cộng 4 cuộn) chiều rộng 4,5 cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng cộng 5 cuộn ) chiều rộng 4,5cm * chiều dài 50 mét mỗi cuộn (Tổng 3 cuộn) Chiều rộng 5,0cm * Chiều dài 20m mỗi cuộn (tổng cộng 4 cuộn) Chiều rộng 5,0cm * Chiều dài 50m mỗi cuộn (tổng 3 cuộn) Chiều rộng 6,0cm * Chiều dài 20m mỗi cuộn (tổng cộng 3 cuộn) Chiều rộng 6.0cm * Chiều dài 50 mét mỗi cuộn (tổng cộng 2 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * chiều dài 20 mét mỗi cuộn (tổng cộng 7 cuộn)

0965.68.68.11