Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-629576245799
190,000 đ
Phân loại màu:
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Mã số: Phim mặt nạ Washi
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: Phim mặt nạ Washi: 30cm * 20m Phim mặt nạ Washi: 55cm * 20m Phim mặt nạ Washi: 90cm * 20m Phim mặt nạ Washi: 110cm * 20m Phim mặt nạ Washi: 150cm * 20m Phim mặt nạ Washi: 240cm * 15m Giấy Nhật Bản Phim mặt nạ: 270cm * 15m Màng che sơn xe: 55cm * 20m Màng che sơn xe: 110cm * 20m Màng che sơn xe: 150cm * 20m
Nhà sản xuất: Yiwu Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy
Màng che tâm tính và phim bảo vệ giấy sơn tự dính mặt nạ giấy trang trí xe hơi phun sơn phim bảo vệ phim giấy nội thất phim chống bụi băng keo dán giấy

0965.68.68.11