Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-16442499484
193,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Wang Yang
Mã số: WYJN
Phân loại màu sắc: rộng 5mm * dài 33m 10 cuộn rộng 8mm * 33m dài 10 cuộn rộng 10mm * 33m dài 4 cuộn rộng 12mm * dài 33m 4 cuộn rộng 15mm * dài 33m * 3 cuộn rộng 18mm * dài 33m * 2 cuộn rộng 20mm * Dài 33m * 2 cuộn rộng 25mm * dài 33m * 2 cuộn rộng 30mm * dài 33m * 2 cuộn rộng 35mm * dài 33m * 2 cuộn rộng 40mm * dài 33m rộng 45mm * dài 33m rộng 50mm * dài 33m rộng 60mm * 33m dài 70mm Chiều rộng * Chiều dài 33m Chiều rộng 80mm * Chiều dài 33m Chiều rộng 90mm * Chiều dài 33m Chiều rộng 100mm * Chiều dài 33m Chiều rộng 150mm * Chiều dài 33m Chiều rộng 200mm * Chiều dài 33m
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu
Băng giấy màu vàng sơn xe sơn trang trí làm đẹp may văn phòng bảng mạch khoan không có băng ký quỹ băng keo nâu

0965.68.68.11