Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ

MÃ SẢN PHẨM: TD-557004565088
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Phân loại màu sắc: Nhỏ hơn, rộng 5mm và dài 12 mét (45 cuộn), rộng 1 cm và dài 12 mét (22 cuộn), rộng 1,2 cm và dài 12 mét (18 cuộn), rộng 1,5 cm và dài 12 mét (15 cuộn) ), Rộng 1,8 cm và dài 12 mét Mét (12 cuộn) Chiều rộng 2 cm Chiều dài 12 mét (11 cuộn) Chiều rộng 2,5 cm Chiều dài 12 mét (9 cuộn) Chiều rộng 3 cm Chiều dài 12 mét (7 cuộn) Chiều rộng 3,5 cm Chiều dài 12 mét (6 cuộn) Rộng 4 cm Chiều dài 12 Mét (6 cuộn) Rộng 4,5 cm và dài 12 mét (5 cuộn) Rộng 8 mm và dài 20 mét (50 cuộn) Rộng 1 cm và dài 20 mét (40 cuộn) Rộng 1,2 cm và dài 20 mét (33 cuộn) rộng 1,5 cm và dài 20 Mét (26 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (22 cuộn) rộng 2 cm và dài 20 mét (20 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (16 cuộn) rộng 3 cm và dài 20 mét (13 cuộn) rộng 3,5 cm và dài 20 mét Mét (11 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (10 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (9 cuộn)
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
màu trắng
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ
Băng giấy ngọt ngào không có dấu vết, dễ rách, có độ nhớt thấp Băng giấy vẽ trang trí băng keo giấy giá rẻ

0965.68.68.11