Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-584197642678
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2308
Phân loại màu sắc: Nhỏ rộng 5mm * dài 50m (2 cuộn tổng 100m) rộng 8mm * dài 50m (2 cuộn tổng 100m) rộng 10mm * dài 50m rộng 12mm * dài 50m rộng 15mm * dài 50m rộng 18mm * dài 50m rộng 20mm * 50m dài 25mm rộng * dài 50m rộng 30mm * dài 50m rộng 35mm * dài 50mm rộng 40mm * dài 50mm rộng 45mm * dài 50mm rộng 50mm * dài 50mm rộng 60mm * dài 50 mét chiều rộng 80mm * chiều dài 50 mét chiều rộng 100mm * chiều dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m
Băng keo 3M2308 dùng cho sơn xe, chịu nhiệt độ cao, bảo vệ che chắn, lò phun điện tử, mạch in hàn sóng, giấy che bị xé ra, không có dấu vết và không có keo dư Keo dán giấy 3M băng dính giấy 3m

0965.68.68.11