Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-17206433318
268,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Deli / Deli 30670
Mô hình: 30670
Thương hiệu: Deli / hiệu quả
Phân loại màu: 15mm_20Y_145um (trắng) -10 cuộn -30669 20mm_20y_145um (trắng) -6 cuộn -30667 20mm_50y_145um (trắng) -3 cuộn -30668 24mm_20y_145um (vàng nhẹ) -6 cuộn -30670 36mm_20y_145um (vàng nhẹ) -3 cuộn -30672
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Tập đoàn Deli.
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f
Băng keo dán mặt nạ Deli có thể viết băng chữ đẹp, băng keo giấy không để lại vết rách băng dính giấy tay, học sinh mỹ thuật chuyên vẽ và phác thảo mặt nạ dán keo phun sơn trang trí trang trí mặt nạ đường may đẹp băng keo giấy 5f

0965.68.68.11