Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-620386677949
287,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 605A Giấy kết cấu
Phân loại màu: rộng 0,5cm * dài 50m [22 cuộn] rộng 0,8cm * dài 50m [14 cuộn] rộng 1,0cm * dài 50m [12 cuộn] rộng 1,5cm * dài 50m [8 cuộn] rộng 2,0cm * dài 50 mét [6 cuộn] rộng 2,5 cm * dài 50 mét [4 cuộn] rộng 3,0 cm * dài 50 mét [4 cuộn] rộng 5,0 cm * dài 50 mét [2 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ màu be Mi Leqi, Tranh mỹ thuật, Ngói trắng, Đổ đầy, Nội thất gia đình, Ô tô công nghiệp, Giày dép, Sơn phun, Băng keo, Không dấu vết, Dễ xé, Không xuyên thủng, Không cặn, không keo 302 băng dính viết được chữ

0965.68.68.11