Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-643346367573
296,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Ưu tiên giao hàng sau khi đặt hàng sau khi lấy bé
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: SJnm
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: trong suốt không vạch 30 rộng x dài 1 m x dày 2 mm trong suốt không vạch 30 rộng x dài 3 m x dày 1 mm trong suốt không vạch 30 rộng x dài 3 m x dày 2 mm trong suốt không vạch 30 rộng x dài 5 m x dày 2 mm Giao hàng ưu tiên
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-20
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính
Keo hai mặt không vạch, độ nhớt cao, trong suốt, dày, không thấm nước, keo ma thuật mạnh đặc biệt, keo hai mặt nano, tường cố định, keo hai mặt siêu mỏng, dài 3m, keo hai mặt không đục lỗ , keo dán tường keo hai mặt siêu dính

0965.68.68.11