Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to

MÃ SẢN PHẨM: TD-35402526946
268,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Băng keo hai mặt màu đen
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Rộng 3mm * dài 50 mét [10 cuộn] Rộng 5mm * dài 50 mét [10 cuộn] Rộng 6mm * dài 50 mét [10 cuộn] Rộng 8mm * dài 50 mét [5 cuộn] Rộng 10mm * dài 50 mét [ 3 cuộn] Rộng 12mm * dài 50m [3 cuộn] Rộng 15mm * dài 50m [3 cuộn] Rộng 18mm * dài 50m [3 cuộn] Rộng 20mm * dài 50m [3 cuộn] Rộng 24mm * dài 50m [1 cuộn] rộng 30mm * Liên kết tùy chỉnh độc quyền dài 50 mét [1 cuộn]
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to
Keo hai mặt mạnh màu đen, giấy cotton có độ dẻo cao, bóng dầu, băng dính hai mặt chắc chắn, cố định chắc chắn, keo hai mặt dính chắc, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt bán buôn văn phòng phẩm thủ công dễ xé băng keo 2 mặt bản to

0965.68.68.11