Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-663019387615
221,000 đ
Phân loại màu:
Chiều rộng 20MM * 50 mét (3 cuộn)
Chiều rộng 30MM * 50 mét (2 cuộn)
Chiều rộng 50MM * 50 mét
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Rise
Mã số sản phẩm: Giấy kết cấu liền mạch / 1.1
Phân loại màu: rộng 20MM * 50 mét (3 cuộn), rộng 30MM * 50 mét (2 cuộn), rộng 50MM * 50 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường
Mặt nạ giấy dính một mặt không dấu vết không làm tổn thương tường có thể xé dán giấy đẹp băng keo dán giấy đám cưới không để lại keo bảo vệ tường phòng cưới bong bóng điểm dán tường trắng không dấu vết không làm tổn thương tường bố trí phụ kiện kết dính băng băng keo giấy dán tường

0965.68.68.11