Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-643177754147
2,454,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ xuất sắc
Khoản mục: Sơn đá thật gói lớn
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: [Rộng 1cm * Dài 50m] [270 cuộn] Tường ngoại thất chuyên dụng [W1.2cm * Dài 50m] [225 cuộn] Tường ngoại thất chuyên dụng [W1.5cm * Dài 50m] [180 cuộn] Tường ngoại thất chuyên dụng [rộng 2 cm * dài 50 mét] [135 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài [rộng 0,8 cm * dài 50 mét] [333 cuộn] chuyên dụng cho tường bên ngoài [tùy chỉnh] Liên hệ dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Vật liệu bao bì Anui Zhongsheng.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-23
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt
Băng keo dán tường có độ dẻo cao, sơn giả đá thật cho tường ngoài, băng keo kẻ ô vuông, giấy dán tường chuyên dụng cho tường ngoại thất, dải phân cách, nước cát túi, đường giả gạch, thi công công trường, tách màu giả gạch, băng keo dán giấy đường may đẹp băng dính giấy 2 mặt

0965.68.68.11