Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-557117950452
360,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 0.8CM Chiều dài 20M (50 cuộn) Chiều rộng 1CM Chiều dài 20M (40 cuộn) Chiều rộng 1.2CM Chiều dài 20M (33 cuộn) Chiều rộng 1.5CM Chiều dài 20M (26 cuộn) Chiều rộng 1.8CM Chiều dài 20M (22 cuộn) Chiều rộng dài 2CM Chiều rộng 20M (20 cuộn) Chiều rộng 2.5CM Chiều dài 20M (16 cuộn) Chiều rộng 3CM Chiều dài 20M (13 cuộn) Chiều rộng 3.5CM Chiều dài 20M (11 cuộn) Chiều rộng 4CM Chiều dài 20M (10 cuộn) Chiều rộng 4.5CM Chiều dài 20M (9 cuộn) Chiều rộng 0.8 Chiều dài CM 20M (1 thùng: 385 cuộn) Chiều rộng 1CM chiều dài 20M (1 thùng: 308 cuộn) Chiều rộng 1.2CM và chiều dài 20M (1 thùng: 253 cuộn) Chiều rộng 1.5CM và chiều dài 20M (1 thùng: 198 cuộn) Chiều rộng 1.8CM và chiều dài 20M (1 hộp: 165 cuộn) Chiều rộng 2CM và chiều dài 20M (1 hộp: 154 cuộn) Chiều rộng 2,5CM và chiều dài 20M (1 hộp: 121 cuộn) Chiều rộng 3CM và chiều dài 20M (1 hộp: 99 cuộn) Chiều rộng 3,5CM và chiều dài 20M (1 hộp: 88 cuộn) Chiều rộng 4CM * 20M (1 hộp: 77 cuộn) Chiều rộng 4,5CM * 20M (1 hộp: 66 cuộn)
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-02-01
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
Màu xanh lá cây
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò
Băng giấy màu xanh lá cây Giấy nhựa màu giấy làm đẹp giấy viết tay Vẽ giấy dán tường nghệ thuật phân tách hình nền băng keo giấy da bò

0965.68.68.11