Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-590297674367
200,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: OV-Giấy có kết cấu chịu nhiệt độ cao
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu: rộng 5mm * dài 50m (3 cuộn) rộng 8mm * dài 50m (2 cuộn) rộng 10mm * dài 50m (2 cuộn) rộng 12mm * dài 50m (2 cuộn) rộng 15mm * dài 50m Chiều rộng 18mm * 50m dài 20mm rộng * 50m dài 25mm rộng * 50m dài 30mm * 50m dài 35mm * 50m dài 40mm * 50m dài 45mm rộng * 50m dài 50mm rộng * 50m dài 60mm rộng * 50m dài 80mm rộng * 50m dài 100mm rộng * 50m dài
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu
Băng keo chịu nhiệt độ cao 130 độ, sửa xe, phun sơn, đường may đẹp, bùn cát, trang trí gạch men, giấy đường may đẹp, xé, không dư giấy tách màu, băng keo dán mặt nạ chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy nâu

0965.68.68.11