Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-610244151529
262,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ chiến thắng
Khoản mục: Băng chống nấm mốc
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Trong suốt chống ẩm mốc: rộng 30mm * dài 3 mét (3 cuộn), trong suốt chống mốc: rộng 30mm * dài 5 mét (2 cuộn), trong suốt chống nấm mốc: rộng 30mm * dài 10 mét (1 cuộn) , chống ẩm mốc Trong suốt: Rộng 40mm * Dài 3m (3 cuộn) Độ trong suốt chống mốc: Rộng 40mm * Dài 5m (2 cuộn) Độ trong suốt chống mốc: Rộng 40mm * Dài 10m (1 cuộn) Độ trong suốt chống mốc: 40mm * 10m (2 cuộn) Độ trong suốt chống mốc: chiều rộng 50mm * chiều dài 3 mét (3 cuộn) Độ trong suốt chống nấm mốc: chiều rộng 50mm * chiều dài 5 mét (2 cuộn) Độ trong suốt chống mốc: chiều rộng 50mm * chiều dài 10 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính
Băng keo chống thấm nhà bếp, nấm mốc dán nhà bếp, nhà vệ sinh, dán đầy các góc cạnh đường may đẹp, xé không còn vết, không sót keo, dán một mặt, các đường góc, đường nối đẹp, dán chống thấm cho bồn rửa chén keo hai mặt siêu dính

0965.68.68.11