Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-624932182339
209,000 đ
Phân loại màu:
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Giấy kết cấu màu 50 mét
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 0.8cm * Chiều dài 50M (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50M Chiều dài (10 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 50M Chiều dài (10 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * Chiều dài 50M (10 cuộn) Chiều rộng 2cm * Chiều dài 50M (10 cuộn) )) Rộng 0.8cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu sắc) 10 cuộn giá rộng 1cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu sắc) 5 cuộn giá rộng 1.5 cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu) 5 cuộn giá 1.8 cm rộng * 50M dài ( Vui lòng ghi chú màu sắc) Giá 5 cuộn rộng 2cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu sắc) Giá 2 cuộn rộng 2,5 cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu sắc) Giá 2 cuộn rộng 3cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu) Giá 2 cuộn rộng 4 cm * Chiều dài 50M (vui lòng ghi chú màu sắc) Giá 2 cuộn rộng 5cm * dài 50M (vui lòng ghi chú màu) Giá 1 cuộn
Nhà sản xuất: Yiwu Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm
Băng che màu phun sơn mặt nạ dày 50 mét nghệ thuật đường may đẹp màu tường ngăn cách liền mạch màu đỏ đen tài khoản tay tài liệu trang trí thủ công trẻ em tự làm trang trí trắng tay rách băng washi băng keo giấy 2 cm

0965.68.68.11