Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon

MÃ SẢN PHẨM: TD-631919895581
210,000 đ
Số lượng:
品牌: 力桐
货号: LT-SMJ-A07
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 5cm*50米【2卷】 20cm*50米【1卷】 15cm*50米【1卷】 1.5cm*50米【5卷】 30cm*50米【1卷】 4cm*50米【4卷】 1.8cm*50米【5卷】 2cm*50米【5卷】 10cm*50米【1卷】 1.2cm*50米【5卷】 3cm*50米【5卷】 3.6cm*50米【4卷】 8cm*50米【2卷】 1cm*50米【5卷】 2.4cm*50米【5卷】 0.5cm*50米【5卷】 0.8cm*50米【5卷】
生产企业: 力桐
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon
Keo hai mặt cố định cường độ độ nhớt cao băng dính hai mặt có độ nhớt cao phần mỏng sinh viên siêu mỏng sử dụng mẫu giáo để làm cho lời khuyên thủ công dán 5 mm chiều rộng 2 mm siêu hẹp 1cm băng keo 2 mặt silicon

0965.68.68.11