Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-641608150393
195,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Marie's / Marley
Mã số: ZJ2420W
Phân loại màu: 1.8 (1 cuộn = 20 mét) 1.8 (3 cuộn = 60 mét) 1.8 (5 cuộn = 100 mét) 1.8 (10 cuộn = 200 mét) 2.4 (1 cuộn = 20 mét) 2.4 (3 cuộn = 60 mét )) 2,4 (5 cuộn = 100 mét) 2,4 (10 cuộn = 200 mét) 1,8 + 2,4 (mỗi cuộn) 1,8 + 2,4 (mỗi hai cuộn)
Nhà sản xuất: Shanghai Industrial Marley Painting Material Co., Ltd.
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy
Marley nhãn hiệu mặt nạ keo dán mặt nạ băng học sinh nghệ thuật đặc biệt xé dán liền mạch màu nước phác thảo đặc biệt trống welt mặt nạ băng giấy băng phun sơn mặt nạ đường may đẹp học sinh thi dán băng dính giấy

0965.68.68.11