Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-558047072006
293,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: chiều rộng 8mm, chiều dài 20 mét (50 cuộn), chiều rộng 1 cm, chiều dài 20 mét (40 cuộn), chiều rộng 1,2 cm, chiều dài 20 mét (33 cuộn), chiều rộng 1,5 cm, chiều dài 20 mét (26 cuộn), chiều rộng 1,8 cm, chiều dài 20 mét (22 cuộn) rộng 2 cm và dài 20 mét (20 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (16 cuộn) rộng 3 cm và dài 20 mét (13 cuộn) rộng 3,5 cm và 20 mét dài (11 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (10 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (9 cuộn) rộng 5 cm và dài 20 mét (8 cuộn) rộng 5,5 cm và dài 20 mét (7 cuộn) 6 rộng cm và dài 20 mét (6 cuộn) rộng 6,5 cm và dài 20 mét (6 cuộn) rộng 7 cm, dài 20 mét (6 cuộn) rộng 8 cm, dài 20 mét (5 cuộn) rộng 8,5 cm, dài 20 mét (5 cuộn) rộng 9 cm, dài 20 mét (4 cuộn) rộng 10 cm và dài 20 mét (4 cuộn) rộng 11 cm và dài 20 mét (4 cuộn) rộng 12 cm và dài 20 mét (3 cuộn)
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
màu trắng
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm
Băng giấy làm đẹp trong nhà sơn tường màu sắc đẹp sơn, kết cấu trắng, mỹ thuật, sơn, dễ xé băng băng keo giấy chống thấm

0965.68.68.11