Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-640406780252
183,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Jinxing tai Tape / Jinxingtai Tape
Khoản mục: giấy kết cấu màu đỏ
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng màu đỏ 5 mm * chiều dài 20 mét * 2 cuộn chiều rộng màu đỏ 6 mm * chiều dài 20 mét * 2 cuộn chiều rộng màu đỏ 7 mm * chiều dài 20 mét * 2 cuộn chiều rộng màu đỏ 8 mm * chiều dài 20 mét * 2 cuộn chiều rộng màu đỏ 9 Mm * chiều dài 20 mét * 2 cuộn chiều rộng màu đỏ 10 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 12 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 15 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 18 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 20 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 25 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 30 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 35 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 40 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 45 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 50 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 55 mm * Chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 60 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 80 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 100 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 150 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 120 mm * chiều dài 20 mét chiều rộng màu đỏ 200 mm * chiều dài 20 mét
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-03-23
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ
Băng giấy màu đỏ Tách màu Giấy Tay Vòi nước mắt Bức tường bên ngoài không có phòng hôn nhân băng dính viết chữ

0965.68.68.11