Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-594272259304
213,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Khoản mục: Giấy kraft nước ướt OV có chỉ
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu sắc: Giấy kraft nước ướt có chỉ rộng 48mm * dài 50 mét (1 cuộn) Giấy kraft nước ướt có chỉ rộng 60mm * dài 50 mét (1 cuộn) Giấy kraft nước ướt có chỉ rộng 72mm * dài 50 mét (1 cuộn ) có chỉ Giấy kraft nước ướt rộng 48mm * 50 mét (1 hộp có 60 cuộn) với chỉ giấy kraft nước ướt rộng 60mm * 50 mét (1 hộp có 48 cuộn) với chỉ giấy kraft nước ướt rộng 72mm * 50 mét (1 hộp có 36 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn
Băng giấy kraft nước ướt với chỉ keo dán gốc nước chỉ sợi gia cố Giấy kraft xuất khẩu niêm phong thùng carton với khả năng chịu lực căng mạnh, nghệ thuật vẽ màu nước có thể viết và không dễ làm đứt băng hydrosol băng keo giấy khổ lớn

0965.68.68.11