Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-45661255612
222,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Mã số: 308C
Phân loại màu: rộng 8mm * dài 50 mét (5 cuộn) rộng 10mm * dài 50 mét (5 cuộn) rộng 12mm * dài 50 mét (5 cuộn) rộng 15mm * dài 50 mét (5 cuộn) rộng 18mm * dài 50 mét ( 5 cuộn) rộng 20mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 25mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 30mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 40mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 50mm * dài 50m (1 cuộn) rộng 60mm * Dài 50m (1 cuộn) Liên kết tùy chỉnh khách hàng độc quyền liên hệ với dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao băng keo sơn xe bán buôn trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách biệt vẻ đẹp màu nước vẽ phác thảo nghệ thuật học sinh đặc biệt băng che mặt nạ băng giấy băng bán buôn giấy băng dính giấy 3m

0965.68.68.11