Băng keo dán mặt nạ học sinh nghệ thuật màu nước đặc biệt bức tranh phác thảo màu nước không làm tổn thương giấy băng nước đường may đẹp dính chắc chắn chịu nhiệt độ cao, không có keo, không có dấu vết, băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao, hình dán tài khoản bàn tay tròn rộng màu trắng băng keo giấy chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-596136810000
207,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Jinwei
Khoản mục: Keo dán mặt nạ
Phân loại màu: chiều rộng 0.9cm * chiều dài 7m [6 cuộn] chiều rộng 1.2cm * chiều dài 7m [6 cuộn] chiều rộng 1.5cm * chiều dài 7m [6 cuộn] chiều rộng 1.8cm * chiều dài 7m [6 cuộn] chiều rộng 2.4cm * chiều dài 7m [ 6 cuộn] chiều rộng 3,6cm * chiều dài 7m [5 cuộn] chiều rộng 4,8cm * chiều dài 7m [5 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Jinwei
Băng keo dán mặt nạ học sinh nghệ thuật màu nước đặc biệt bức tranh phác thảo màu nước không làm tổn thương giấy băng nước đường may đẹp dính chắc chắn chịu nhiệt độ cao, không có keo, không có dấu vết, băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao, hình dán tài khoản bàn tay tròn rộng màu trắng băng keo giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh nghệ thuật màu nước đặc biệt bức tranh phác thảo màu nước không làm tổn thương giấy băng nước đường may đẹp dính chắc chắn chịu nhiệt độ cao, không có keo, không có dấu vết, băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao, hình dán tài khoản bàn tay tròn rộng màu trắng băng keo giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ học sinh nghệ thuật màu nước đặc biệt bức tranh phác thảo màu nước không làm tổn thương giấy băng nước đường may đẹp dính chắc chắn chịu nhiệt độ cao, không có keo, không có dấu vết, băng keo dán mặt nạ có độ nhớt cao, hình dán tài khoản bàn tay tròn rộng màu trắng băng keo giấy chịu nhiệt

0965.68.68.11