Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-641427565671
263,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W17
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [20 cuộn] 0.8cm * 50m [10 cuộn] 1cm * 50m [10 cuộn] 1.2cm * 50m [10 cuộn] 1.5cm * 50m [10 cuộn] 1.8cm * 50 mét [10 cuộn ] 2cm * 50 mét [10 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [10 cuộn] 3 cm * 50 mét [10 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [10 cuộn] 4 cm * 50 mét [10 cuộn] 4,5 cm * 50 mét [5 cuộn] 5 cm * 50 màu be [3 cuộn] 8 cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ yếu, sơn đặc biệt để vẽ, không có dấu vết, bút chì sinh viên mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, dán tạo tác, sơn phun tự động làm đẹp, hộp đầy đủ chiều rộng 1cm2cm4cm bang dinh giay

0965.68.68.11