Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-641996688907
297,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-M08
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [30 cuộn] 0.8cm * 50m [20 cuộn] 1cm * 50m [15 cuộn] 1.2cm * 50m [15 cuộn] 1.5cm * 50m [15 cuộn] 1.8cm * 50m [15 cuộn] 2cm * 50m [12 cuộn] 2,5cm * 50m [10 cuộn] 3cm * 50m [8 cuộn] 3,5cm * 50m [7 cuộn] 4cm * 50m [6 cuộn] 4,5cm * 50m [5 cuộn] 5cm * 50m [4 Thể tích] 8cm * 50m [3 tập] 10cm * 50m [2 tập] 15cm * 50m [1 tập] 20cm * 50m [1 tập] 30cm * 50m [1 tập]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-19
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí
Băng keo giấy kraft dán keo để bảo vệ tường mà không làm tổn thương tường băng dán tường giấy trang trí tường giấy màu có độ nhớt yếu giấy không đánh dấu giấy tùy chỉnh băng keo 3cm cho sinh viên mỹ thuật băng keo giấy trang trí

0965.68.68.11