Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-642366221937
429,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-M01
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [80 cuộn] 0.8cm * 50m [70 cuộn] 1cm * 50m [70 cuộn] 1.2cm * 50m [60 cuộn] 1.5cm * 50m [50 cuộn] 1.8cm * 50m [50 cuộn] 2cm * 50m [40 cuộn] 2,5cm * 50m [35 cuộn] 3cm * 50m [30 cuộn] 3,5cm * 50m [28 cuộn] 4cm * 50m [18 cuộn] 4,5cm * 50m [7 cuộn] 5cm * 50m [6 Cuộn] 8cm * 50m [7 cuộn] 10cm * 50m [5 cuộn] 15cm * 50m [4 cuộn] 20cm * 50m [3 cuộn] 30cm * 50m [2 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn tách màu giấy cao su sơn tường bên ngoài sơn tường sơn tường độ bám dính yếu xe phun sơn 10 cm băng giấy dán mặt nạ keo dán tường bên ngoài tường đặc biệt giấy dán tường bút chì độ nhớt thấp 20mm nhãn dán băng dính dán giấy

0965.68.68.11