Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-641681826166
544,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W09
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [80 cuộn] 0.8cm * 50m [50 cuộn] 1cm * 50m [40 cuộn] 1.2cm * 50m [35 cuộn] 1.5cm * 50m [30 cuộn] 1.8cm * 50 mét [25 cuộn ] 2cm * 50 mét [20 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [15 cuộn] 3cm * 50 mét [10 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [8 cuộn] 4 cm * 50 mét [7 cuộn] 4,5 cm * 50m [6 cuộn ] 5cm * 50m [5 cuộn] 8cm * 50m [5 cuộn] 10cm * 50m [3 cuộn] 15cm * 50m [2 cuộn] 20cm * 50m 30cm * 50m chiều dài tùy chỉnh Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-11
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay
Mặt nạ băng dán tường xe liền mạch phun sơn mặt nạ sơn với tường ngoài rộng 2cm1cm đầy đủ hộp cao dính 5cm Giấy dán Nhật Bản tự dính màu giấy tách tạo tác tường sơn bàn chải tường yếu dính 3cm bang dinh giay

0965.68.68.11