Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ

MÃ SẢN PHẨM: TD-641247644855
212,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W37
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [5 cuộn] 0.8cm * 50m [5 cuộn] 1cm * 50m [5 cuộn] 1.2cm * 50m [5 cuộn] 1.5cm * 50m [5 cuộn] 1.8cm * 50m [5 cuộn] 2cm * 50m [5 cuộn] 2,5cm * 50m [5 cuộn] 3cm * 50m [5 cuộn] 3,5cm * 50m [5 cuộn] 4cm * 50m [5 cuộn] 4,5cm * 50 mét [5 cuộn] 5cm * 50 mét 8 cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ
Băng che 10cm sơn tách màu băng giấy cao su sơn nghệ thuật sinh viên bút chì đặc biệt tùy chỉnh dán tường bên ngoài rộng sơn tường màu giấy phân cách yếu độ bám dính yếu giấy tách màu nhập khẩu đá thực sơn phim bảo vệ băng dính dán giấy vẽ

0965.68.68.11