Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu

MÃ SẢN PHẨM: TD-641210017385
224,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W01
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [30 cuộn] 0.8cm * 50m [20 cuộn] 1cm * 50m [15 cuộn] 1.2cm * 50m [12 cuộn] 1.5cm * 50m [10 cuộn] 1.8cm * 50m [8 cuộn] 2cm * 50m [7 cuộn] 2,5cm * 50m [6 cuộn] 3cm * 50m [5 cuộn] 3,5cm * 50m [4 cuộn] 4cm * 50m [3 cuộn] 4,5cm * 50 mét [3 cuộn] 5cm * 50 mét [2 cuộn] 8cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu
Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu
Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu
Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu
Băng dính giấy đặc biệt dùng cho sơn, rộng, yếu, tường dính, không có dấu vết, học sinh mỹ thuật đặc biệt cho tường bên ngoài, bút chì, thêu chữ thập, sơn phun ô tô, 2cm, không cặn, 5 cm, 50 mét, băng giấy bút 4 cm băng keo giấy chặn màu

0965.68.68.11