Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-558712903881
272,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: Mã số: HD-MWZ-E
Phân loại màu sắc: rộng 0,5 cm và dài 20 mét (28), rộng 0,8 cm và dài 20 mét (17 cuộn), rộng 1 cm và dài 20 mét (14 cuộn), rộng 1,2 cm và dài 20 mét (11 cuộn), Rộng 1,5 cm và dài 20 mét (9 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (5 cuộn) rộng 3 cm và 20 mét dài (4 cuộn) rộng 3,5 cm và dài 20 mét (4 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 8 mm và dài 20 mét (1 hộp: 143 cuộn) rộng 1 cm và dài 20 mét (1 hộp: 115 cuộn) rộng 1,2 Cm, dài 20 mét (1 hộp: 96 cuộn), rộng 1,5 cm, dài 20 mét (1 hộp: 76 cuộn), rộng 1,8 cm, chiều dài 20 mét (1 hộp: 63 cuộn), chiều rộng 2 cm, chiều dài 20 mét (1 hộp: 57 cuộn) Chiều rộng 2,5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 46 cuộn) Chiều rộng 3 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 38 cuộn) Chiều rộng 4,5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 25 cuộn) Chiều rộng 5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 23 cuộn)
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe / trang trí / nghệ thuật
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
màu đỏ
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm
Băng giấy màu đỏ Trang trí tường Trường mẫu giáo Báo nghệ thuật Đặc biệt Tay rách không có hóa đơn cao su băng keo giấy 1cm

0965.68.68.11