Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-558508964112
261,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: chiều rộng 0,5 cm, chiều dài 20 mét (28 cuộn), chiều rộng 0,8 cm, chiều dài 20 mét (17 cuộn), chiều rộng 1 cm, chiều dài 20 mét (14 cuộn), chiều rộng 1,2 cm, chiều dài 20 mét (11 cuộn) , rộng 1,5 cm, dài 20 mét (9 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (5 cuộn) rộng 3 cm và 20 mét dài (4 cuộn) rộng 3,5 cm và dài 20 mét (4 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 8 mm và dài 20 mét (1 hộp: 143 cuộn) Rộng 1 cm và dài 20 mét (1 hộp: 115 cuộn) Rộng 1,2 cm dài 20 mét (1 hộp: 96 cuộn), rộng 1,5 cm và dài 20 mét (1 hộp: 76 cuộn), rộng 1,8 cm và dài 20 mét (1 hộp: 63 cuộn), rộng 2 cm và dài 20 mét (1 hộp: 57 cuộn)) Chiều rộng 2,5 cm và dài 20 mét (1 hộp: 46 cuộn) Chiều rộng 3 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 38 cuộn) Chiều rộng 4,5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 25 cuộn) Chiều rộng 5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 23 tập)
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-08
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe / tách màu
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
Màu xanh lá cây
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng
Băng giấy nghệ thuật màu xanh lá cây đầy màu sắc Đặc biệt Tối màu trắng Băng giấy Kết cấu Băng giấy vẽ tay Băng trang trí băng dính giấy vàng

0965.68.68.11