Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-641010172916
212,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W16
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [12 cuộn] 0.8cm * 50m [7 cuộn] 1cm * 50m [6 cuộn] 1.2cm * 50m [5 cuộn] 1.5cm * 50m [4 cuộn] 1.8cm * 50 mét [3 cuộn ] 2cm * 50 mét [3 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [2 cuộn] 3 cm * 50 mét [2 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [2 cuộn] 4 cm * 50 mét [2 cuộn] 4,5 cm * 50 mét [2 cuộn] 5cm * 50 mét [2 cuộn] 8 cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-08
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm
Masking băng sơn cho trang trí đám cưới tường liền mạch bên ngoài tường đặc biệt mỹ thuật yếu dính tường dán bút chì2cm15mm tường bên ngoài đá thực sơn đặc biệt giấy xe hơi Nhật Bản phun sơn tách màu băng keo giấy 2 5cm

0965.68.68.11