Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-642049891432
788,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W13
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [300 cuộn] 0.8cm * 50m [220 cuộn] 1cm * 50m [200 cuộn] 1.2cm * 50m [180 cuộn] 1.5cm * 50m [120 cuộn] 1.8cm * 50 mét [110 cuộn ] 2cm * 50 mét [100 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [80 cuộn] 3 cm * 50 mét [70 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [60 cuộn] 4 cm * 50 mét [50 cuộn] 4,5 cm * 50 mét [40 cuộn] 5cm * 50 mét [40 cuộn] 8cm * 50 mét [25 cuộn] 10cm * 50 mét [20 cuộn] 15cm * 50 mét [10 cuộn] 20cm * 50 mét [5 cuộn] 30cm * 50 M [5 cuộn] Chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay
Băng dính giấy màu vàng 3cm họa tiết trang trí giấy đẹp học sinh mỹ thuật có thể viết không để lại vết keo phun sơn với tranh thêu chữ thập khung tranh trang trí bằng sơn phun trắng phủ cách màu 5cm bang dinh giay

0965.68.68.11