Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-15379895043
191,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm * dài 50 m rộng 0,8cm * dài 50 m rộng 1 cm * dài 50 m rộng 1,2 cm * dài 50 m rộng 1,5 cm * dài 50 m rộng 1,8 cm * dài 50 m rộng 2 cm * 50 mét chiều dài 2,5 cm chiều rộng * 50 mét chiều dài 3 cm chiều rộng * chiều dài 50 mét chiều rộng 3,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 4 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 4,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 6 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 7 cm * chiều dài 50 mét Chiều rộng 8 cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 9 cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 10 cm * Chiều dài 50 mét
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm
Băng giấy hình 3M244 chịu nhiệt độ cao sơn sơn chống hàn màu vàng không có băng đánh dấu băng keo giấy 2 5cm

0965.68.68.11