Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến

MÃ SẢN PHẨM: TD-653314709381
262,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-NNPZJD-N108
Phân loại màu: chiều rộng 2cm * 33m [5 cuộn] chiều rộng 2.4cm * 33m [5 cuộn] chiều rộng 3cm * 33m [5 cuộn] chiều rộng 4cm * 33m [5 cuộn] chiều rộng 4.5cm * 33m [5 cuộn] chiều rộng 4.8cm * 33m [5 cuộn] Chiều rộng 5cm * 33m [5 cuộn] Chiều rộng 6cm * 33m [5 cuộn] Chiều rộng 10cm * 33m [3 cuộn] Chiều rộng 15cm * 33m [3 cuộn] Chiều rộng 30cm * 33m [2 cuộn] Bất kỳ chiều rộng / chiều dài nào cũng được tùy chỉnh Liên hệ dịch vụ khách hàng FCL: chiều rộng 2cm * 33m [180 cuộn] FCL: chiều rộng 2,4cm * 33m [150 cuộn] FCL: chiều rộng 3cm * 33m [120 cuộn] FCL: chiều rộng 4cm * 33m [90 cuộn] FCL: Chiều rộng 4,5cm * 33m [80 cuộn] FCL: Rộng 4,8cm * 33m [75 cuộn] FCL: Rộng 5cm * 33m [72 cuộn] FCL: Rộng 6cm * 33m [60 cuộn] FCL: Rộng 10cm * 33m [36 cuộn] Nguyên hộp: Rộng 15cm * 33m [24 cuộn] Cả hộp: Rộng 30cm * 33m [12 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến
Băng giấy kraft có độ dẻo cao khung ảnh mạnh mẽ băng dính giấy nâu không thấm nước tranh xé tay khung tranh kraft không thấm nước băng dính hộp giấy dán kín Băng keo mở rộng 3cm / 5cm / 10cm băng dính giấy nến

0965.68.68.11