Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-642374113687
344,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-M05
Loại băng: băng
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [30 cuộn] 0.8cm * 50m [30 cuộn] 1cm * 50m [30 cuộn] 1.2cm * 50m [30 cuộn] 1.5cm * 50m [30 cuộn] 1.8cm * 50m [30 cuộn] 2cm * 50m [30 cuộn] 2,5cm * 50m [30 cuộn] 3cm * 50m [30 cuộn] 3,5cm * 50m [30 cuộn] 4cm * 50m [30 cuộn] 4,5cm * 50m [30 cuộn] 5cm * 50m [2 Thể tích] 8cm * 50m [2 tập] 10cm * 50m [2 tập] 15cm * 50m [1 tập] 20cm * 50m [1 tập] 30cm * 50m [1 tập]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ
Băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn chống dính đặc biệt với dán bút chì vẻ đẹp đường may băng giấy phun sơn tùy chỉnh tường trang trí 3cm có thể được viết trên tường mặt nạ keo bảo vệ tường phòng cưới che giấy băng dính viết được chữ

0965.68.68.11