Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-642311835781
362,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W39
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [50 cuộn] 0.8cm * 50m [40 cuộn] 1cm * 50m [30 cuộn] 1.2cm * 50m [25 cuộn] 1.5cm * 50m [20 cuộn] 1.8cm * 50 mét [15 cuộn ] 2cm * 50 mét [12 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [10 cuộn] 3 cm * 50 mét [8 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [7 cuộn] 4 cm * 50 mét [6 cuộn] 4,5 cm * 50m [5 cuộn ] 5cm * 50m [4 cuộn] 8cm * 50m [3 cuộn] 10cm * 50m [2 cuộn] 15cm * 50m [2 cuộn] 20cm * 50m 30cm * 50m chiều dài tùy chỉnh Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy
Băng keo cho sơn, không dấu vết, tường ngoài, tường ngoài đặc biệt, sơn đá thật, sơn dán tường, màng bảo vệ kết dính yếu, độ rộng đường may đẹp, giấy tách màu, 2cm, giấy sơn xe đẹp, băng keo giá băng keo giấy

0965.68.68.11