Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ

MÃ SẢN PHẨM: TD-641804506700
228,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [15 cuộn] 0.8cm * 50m [10 cuộn] 1cm * 50m [9 cuộn] 1.2cm * 50m [8 cuộn] 1.5cm * 50m [5 cuộn] 1.8cm * 50m [5 cuộn] 2cm * 50m [5 cuộn] 2,5cm * 50m [5 cuộn] 3cm * 50m [5 cuộn] 3,5cm * 50m [3 cuộn] 4cm * 50m [3 cuộn] 4,5cm * 50 mét [3 cuộn] 5cm * 50 mét [3 cuộn] 8 cm * 50 mét [3 cuộn] 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ
Băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên hội họa và mỹ thuật, sơn tách màu, tách màu tường, dán giấy đường may đẹp, keo dán mặt nạ, dán tường bảo vệ phòng cưới băng dính giấy vẽ

0965.68.68.11